วิดีโอผลิตภัณฑ์

Dukas ปั๊มลมแบบสกรู PM VSD แบบ Single Stage

Dukas ปั๊มลมแบบสกรู PM VSD แบบ Single Stage